Tổng hợp thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho trẻ từ 5 – 11 tháng

559

1) Giai đoạn 1 (5 – 6 tháng)

  • 5 tháng:

  • 6 tháng:

2) Giai đoạn 2 (7 – 8 tháng)

 

3) Giai đoạn 3 (9 – 11 tháng)

Comments

comments